Giới Thiệu Cơ Bản

Xổ số MarkSix ở Việt Nam là vé số mà bạn chọn 6 số từ 1 đến 49 làm số trúng thưởng, do công ty con của MarkSix là "Chi nhánh của Công ty vé số Marksix HồngKông"。

Xổ số Marksix mỗi tối quay một lần。

Được phát trực tiếp trên internet không ngừng nghỉ。

Cách Chơi
Đơn vị đặt cược cho Xổ số MarkSix 6/49 là 10$ mỗi lần đặt cược. Khi chọn nhiều cược hoặc cược đậm, bạn có thể đặt cược 5$ cho mỗi cược trong "đơn vị kết quả". Tiền thưởng liên quan được tính dựa trên tỷ lệ chia đều của từng "đơn vị kết quả" trong đơn vị cá cược. Mỗi xổ số Mark Six rút ra bảy số trong số 49 số. Sáu số đầu tiên được quay gọi là "số kéo" và số cuối cùng có kết quả quay được gọi là "số đặc biệt"。

Chi tiết kết quả quay số như sau :

Banh Số 1 Số Kéo Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....
Banh Số 2 Số Kéo Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....
Banh Số 3 Số Kéo Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....
Banh Số 4 Số Kéo Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....
Banh Số 5 Số Kéo Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....
Banh Số 6 Số Kéo Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....
Banh Số 7 Số Đặc Biệt Gồm cách chơi Banh Màu , Tài Xỉu , Chẵn Lẻ , Con Giáp , Số Chính Xác.....